Insan Ka ALLAH K Khoaf Se Girya Karna - Hazrat Ali (R.A) Quote in Urdu 79

Insan Ka ALLAH K Khoaf Se Girya Karna – Hazrat Ali (R.A) Quote in Urdu